sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

ZAMÓWIENIA

Strona zamówienia on-line dla programów komputerowych


Uwaga! Podane w formularzu ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT

Uwaga! Właściwy cennik znajduje siępod linkiem cennik


Wersja jednostanowiskowa

Nazwa produktu

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE
972 zł.
x
2 x 510 zł.
x
4 x 267 zł.
x
INFO-AUTO
1560 zł.
x
2 x 828 zł.
x
4 x 429 zł.
x
INFO-STANDARD
2424 zł.
x
2 x 1278 zł.
x
4 x 660 zł.
x
INFO-PLUS
3084 zł.
x
2 x 1620 zł.
x
4 x 837 zł.
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

Dodatkowy moduł - Ceny zakupu (wersja jednostanowiskowa)

Zamawiam moduł Ceny zakupu w ilości sztuk*

*oferta dotyczy rocznego abonamentu
**płatność jednorazowa
***Jeżeli to możliwe, w przypadku zamówienia większej ilości modułów, prosimy o podanie w informacjach dodatkowych numerów licencji, do których będą dołączone zakupione moduły Cen zakupu.

Wartość          


Wersja serwerowa - stanowisko podstawowe

Nazwa produktu

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE
1176 zł.
x
2 x 618 zł.
x
4 x 321 zł.
x
INFO-AUTO
1872 zł.
x
2 x 996 zł.
x
4 x 516 zł.
x
INFO-STANDARD
2916 zł.
x
2 x 1524 zł.
x
4 x 792 zł.
x
INFO-PLUS
3684 zł.
x
2 x 1950 zł.
x
4 x 1002 zł.
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

Wersja serwerowa - stanowisko dodatkowe

Nazwa produktu

opłata roczna

ilość

opłaty półroczne

ilość

opłaty kwartalne

ilość

INFO-DANE
972 zł.
x
2 x 510 zł.
x
4 x 267 zł.
x
INFO-AUTO
1560 zł.
x
2 x 828 zł.
x
4 x 429 zł.
x
INFO-STANDARD
2424 zł.
x
2 x 1278 zł.
x
4 x 660 zł.
x
INFO-PLUS
3084 zł.
x
2 x 1620 zł.
x
4 x 837 zł.
x

Minimalny okres dzierżawy programu - 12 miesięcy

Wartość

Dodatkowy moduł - Ceny zakupu (wersja serwerowa)

Zamawiam moduł Ceny zakupu

*oferta dotyczy rocznego abonamentu
**płatność jednorazowa
***W przypadku wersji serwerowej programu ilość zamówionych modułów Ceny zakupu jest równoznaczna z ilością zamówionych stanowisk.
Cena zaś jest ilorazem: ilość stanowisk X 660 zł

Wartość          
Zamawiam program od:
Archiwalne bazy danych

Zakres dostępu

Ilość

Rodzaj nośnika

Całość (od 1996 roku)
850 zł. x 

od 2005 roku
750 zł. x 

od 2008 roku
650 zł. x 
od 2011 roku
550 zł. x 

     Zakup archiwalnych baz jest jednorazowy

Wartość      

Suma zamówienia   netto

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO


* - wypełnienie pól z gwiazdką jest niezbędne do realizacji zamówienia

Uwaga! W przypadku osoby fizycznej pola dotyczące nazwy firmy jak też numeru NIP nie są wymagane
Koszty przesyłki leżą po stronie Zamawiającego

Status Zamawiającego*

Dokładna nazwa firmy*

Imię i nazwisko osoby zamawiającej*

Ulica*

Kod*

Miejscowość*

e-mail*

tel.*\fax

NIP*

Adres do korespondencji

Wybierz sposób aktualizacji

Dodatkowe informacje


Copyrights 2017: www.millenium.pl